Privacyverklaring

Deze privacyverklaring voor bezoekers geldt voor iedereen die de website van Vastgoedhelden bezoekt.
 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vastgoedhelden neemt jouw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens van jou doordat je gebruik maakt van onze website, van onze diensten en ook omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

Wij doen ons best om de gegevens die je aan ons hebt verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken. Deze privacyverklaring geeft jou een helder overzicht van welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en geeft ook zo duidelijk mogelijk aan waarom wij deze verzamelen.

In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is Vastgoedhelden in deze een zogenaamde: verantwoordelijke.
 

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken van jou als website bezoeker

 
 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bij het contact.
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Minderjarigen
Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, met als uitzondering bij toestemming van ouders of voogd. Vastgoedhelden kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is, daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Schending van privacy
Als jij er van overtuigd bent dat wij zonder de hiervoor genoemde toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via welkom@vastgoedhelden.nl Wij zullen dan deze informatie onmiddellijk verwijderen.
 

Waarom en hoelang we gegevens nodig hebben

Vastgoedhelden verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen: 
 

 • Jou te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip of handigheid, waarvan Vastgoedhelden denkt dat het kan bijdragen aan een meer succesvolle website voor de klant;
 • Jou desgevraagd informatie toe te sturen naar aanleiding van het contactformulier en tot slot;
 • Jouw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en deze af te stemmen op jouw voorkeuren.


Hoelang we gegevens bewaren
Vastgoedhelden zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wil je meer informatie over onze bewaartermijnen in jouw specifieke geval neem dan contact op via: welkom@vastgoedhelden.nl.
 

Delen met anderen

Vastgoedhelden verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan onze wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Vastgoedhelden blijft verwerkingsverantwoordelijk.
 

In kaart brengen websitebezoek


Cookies
Vastgoedhelden maakt gebruik van verschillende soorten cookies, die verder in onze cookieverklaring worden weergegeven en uitgelegd. Je kunt zelf bepalen hoe wij met cookies mogen omgaan. Bekijk hier onze cookieverklaring.
 

Google analytics
Via Google Analytics worden op vastgoedhelden.nl geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals jou de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Om zorgvuldige verwerking mogelijk te maken hebben we de volgende maatregelen getroffen:
 

 • We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten;
 • We hebben het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd;
 • We hebben alle mogelijkheden die Google aanbiedt om ‘gegevens met Google te delen’ uitgezet;
 • We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.


Mocht je toch niet willen dat jouw geanonimiseerde gegevens naar Analytics worden verzonden dan kun je gebruik maken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on. De add-on voorkomt dat de JavaScript-code van Google Analytics (ga.js, analytics.js en dc.js) die op websites wordt uitgevoerd, informatie over bezoekactiviteit deelt met Google Analytics.

Wat als je niet van cookies houdt
Je kunt cookies aan- en uitschakelen in de cookiebanner of via de cookieverklaring. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


Jouw rechten
 

 • Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, een correctieverzoek in te dienen of verwijdering van jouw gegevens aan te vragen.
 • Mocht je vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Vastgoedhelden hebben, stuur dan een verzoek naar welkom@vastgoedhelden.nl.
 • Vastgoedhelden wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan. Daarom vragen wij je om, samen met jouw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van jouw privacy verzoeken wij je om in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.
 • Vastgoedhelden zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
 

Beveiliging van communicatie door SSL-encryptie


SSL
Om jou als website bezoeker te beschermen gebruikt Vastgoedhelden veilige coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden jouw persoonlijke gegevens versleuteld (voor derden niet zichtbaar) op onze site gebruikt. Zo kun je er zeker van zijn dat jouw gegevens alleen voor jou en onze server zichtbaar zullen zijn.

Hoe herken je de beveiliging?
Bij alle onderdelen van onze site waar jouw gegevens gebruikt worden, zoals bij het invullen van het contactformulier, gebruiken wij SSL-encryptie. Je kunt dit zelf controleren en herkennen. Wanneer je op een versleuteld gedeelte van onze site bent, zie je een slotsymbool rechtsonder of linksboven in jouw browser verschijnen. Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de pagina beveiligd is.
 

Beveiliging en versie


Passende maatregelen
Vastgoedhelden neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via welkom@vastgoedhelden.nl.

Versie
De huidige versie is 1.0 d.d. 01/05/20.

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen door een bijgewerkte versie van de privacyverklaring op de website te plaatsen. Wij raden je daarom aan om deze verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij jouw persoonsgegevens gebruiken.